5 ขั้นตอนระบบเทรด Multi Trend line Confluence

การใช้ Multi Trend line Confluence หรือการใช้ Trend line หลายเส้นประกอบกัน อาจเคยเห็นภาพที่เป็นมีมดูแล้วสับสน 55555

แต่ในความเป็นจริงเป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมในหมู่เทรดเดอร์ที่ช่วยให้การวิเคราะห์แนวโน้มของราคาทำได้แม่นยำขึ้น โดยพิจารณาจากมุมมองหลายแง่มุม โดยเฉพาะการใช้งาน Trend line ร่วมกับโครงสร้างตลาด

แนวคิด

 1. Trend line แต่ละเส้น แสดงถึงแนวโน้มของราคาใน Time frame ที่แตกต่างกัน ให้ความสำคัญต่างกัน
 2. Trend line HTF มีอิทธิพลต่อราคา มากกว่า Trend line LTF
 3. Trend line ในแต่ละ Time frame เมื่อนำมาใช้ร่วมกันจะช่วยให้เข้าใจภาพรวมของตลาด และระบุจุดเข้าเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการใช้งาน

 1. เลือก timeframe ที่ต้องการ เริ่มต้นด้วย Time frame ใหญ่ เช่น Daily, Weekly เพื่อวิเคราะห์ตลาดแนวโน้มเทรนในภาพรวม
 2. ลาก Trend line ลากเส้นเชื่อม HL ในเทรนขาขึ้นและ LH ในเทรนขาลง วิเคราะห์ตลาดให้ได้ว่าเป็น Trend ขาขึ้น ขาลง หรือ Sideway
 3. วิเคราะห์ Trend line
  1. Trend line แนวโน้มราคาขาขึ้น หาสัญญาณเข้าซื้อ เมื่อราคาย่อตัวลงมาทดสอบบริเวณ Trend line/HL
  2. Trend line แนวโน้มราคาขาลง หาสัญญาณเข้าขาย เมื่อราคาเด้งขึ้นมาทดสอบ Trend line/LH
  3. Trend line Sideway แสดงถึงราคาพักตัวในกรอบ รอจังหวะ Breakout เพื่อหาจุดเข้าซื้อ/ขาย หรือหา Setup หางเต่า/Turltle soup setup เช่นในกลยุทธ AMD
 4. หาจุดเข้าซื้อ/ขาย
  1. รอให้ราคา Break confirm ผ่าน Trend line
  2. ใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ ยืนยัน เช่น RSI, MACD, Stochastic
 5. วางแผนการ Stop Loss และ Take Profit
  1. วาง Stop Loss เหนือ/ใต้ Trend line หรือใช้ร่วมกับ Dow Theory
  2. วาง Take Profit ที่แนวรับแนวต้าน ถัดไป

ตัวอย่าง
1. Trend line HTF ลาก Trend line บน timeframe Daily/Weekly เพื่อดูภาพรวมของตลาด

Multi-Trend-line-D1
Multi-Trend-line-D1


2. Trend line LTF ลาก Trend line บน timeframe H1/H4 เพื่อหาจุดเข้าซื้อ/ขาย


3. การ Breakout รอให้ราคา Break confirm ผ่าน Trend line LTF


4. การยืนยัน: ใช้ RSI, MACD, Stochastic ยืนยันสัญญาณ

Multi-Trend-line-H1
Multi-Trend-line-H1

ข้อควรระวัง

 1. Trend line ไม่ได้แม่นยำ 100%
 2. ควรใช้ Trend line หลายเส้น ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ
 3. วางแผนการ Stop Loss และ Take Profit เสมอ

ศึกษาเพิ่มเติม

 1. ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Trend line และ ตัวชี้วัดทางเทคนิค
 2. ฝึกฝนการลาก Trend line บน chart เปล่า
 3. ทดสอบกลยุทธ์บนบัญชี Demo/Backtest หาค่าสถิติก่อนนำไปใช้งานจริง

#นักแปลระบบเทรด HonyakuTrader.com

เสือ ม้า หมา
เสือ ม้า หมา