4 ไอเดียประยุกต์ใช้ Trend Line อย่างง่าย

Trend line เทรนไลน์

Trend line นั้นมีประโยชน์ในการสังเกตแนวโน้มเทรน นักเทรดมักใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคตัวนี้เพื่อคาดการณ์ทิศทางของราคาในอนาคต โดยวาดเส้นตรงผ่านจุดสูงสุดหรือต่ำสุดของราคาในชาร์ต/กราฟ

การใช้งานเครื่องมือ Trend line เพื่อมองแนวโน้ม

  1. แนวโน้มราคา ทิศทางขาขึ้น ลากเส้น Trend line จากจุดต่ำสุด(Low : L) ไปยังจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น(Higher Low : HL)
  2. แนวโน้มราคา ทิศทางขาลง ลากเส้น Trend line ลากเส้นจากจุดสูงสุด(Higher High or Lower High) ไปยังจุดสูงสุดที่ต่ำลง แสดงถึงทิศทางขาลงของราคา
  3. แนวโน้มราคา พักตัว Sideway เป็นแนวนอน ลากเส้น Trend line แนวนอนให้ครอบคลุมระยะพักตัว

ไอเดียการใช้ Trend line อย่างง่าย

  1. หาจุดซื้อTrend line ขาขึ้นสามารถบ่งบอกถึงจุดเข้าซื้อเมื่อราคาเด้งกลับจากเส้น Trend line
  2. หาจุดขาย Trend line ขาลงสามารถบ่งบอกถึงจุดขายเมื่อราคาทะลุผ่านเส้น Trend line
  3. หาจุดซื้อหรือขายเมื่อ Breakout โซน Sideway พักตัว
  4. หาจุด Stop loss โดยใช้ Trend line เพื่อคุมความเสี่ยง

ไอเดียเพิ่มเติม

  1. ใช้ Trend line หลายเส้นเพื่อหาจุดเข้าซื้อ/ขายที่แม่นยำยิ่งขึ้น
  2. ใช้ Trend line ร่วมกับ Moving Average เพื่อยืนยัน Trend
  3. ใช้ Trend line ร่วมกับ Indicators อื่นๆ เช่น RSI, MACD

#นักแปลระบบเทรด HonyakuTrader.com

เสือ ม้า หมา
เสือ ม้า หมา