2 เหตุผลยืนยัน Trend ด้วย Trend line และ Moving Average

2 เครื่องมือพื้นฐานในแพลตฟอร์มที่ใช้วางแผนเทรด ใช้ง่ายและให้ผลลัพธ์ที่ดีเมื่อเรานำมาใช้งานร่วมกันเป็นเหตุผลยืนยันซึ่งกันและกัน Confluence

 • เครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์แนวโน้มราคา
 • แนวโน้มเทรนขาขึ้น ลากเส้น Trend line เชื่อม HL ที่มีนัยยะสำคัญเข้าหากัน เพื่อคาดการณ์ HL ถัดไป
 • แนวโน้มเทรนขาลง ลากเส้น Trend line เชื่อม LH ที่มีนัยยะสำคัญเข้าหากัน เพื่อคาดการณ์ LH ถัดไป
 • ใช้แสดงทิศทางราคา และ แนวรับแนวต้านแบบเฉียง
 • อินดิเคเตอร์ที่แสดงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคา
 • ช่วยให้มองเห็นทิศทางราคาโดยลดความผันผวน
 • MA ระยะสั้น (5-20) ตอบสนองต่อราคารวดเร็ว เหมาะกับ Scalping
 • MA ระยะยาว (50-200) ตอบสนองต่อราคาช้ากว่า เหมาะกับ Swing trading

การใช้ Trend line ร่วมกับ MA เพื่อยืนยันเทรน

 1. ราคาอยู่เหนือ Trend line
 2. MA ชันขึ้น
 1. ราคาอยู่ใต้ Trend line
 2. MA ชันลง
 1. ราคาเด้งจาก Trend line ขาขึ้น
 2. MA ตัดกันขาขึ้น Golden Cross
 3. ตั้ง SL ใต้สวิง HL ใหม่ที่เกิด Golden Cross หรือวางใต้แท่งเทียนกลับตัว
 4. คาดว่าราคาจะกลับไปที่ High เดิมหรือสร้าง HH ใหม่ตามโครงสร้างตลาด จึงตั้ง TP ที่ High เดิม หรือ วางแผน MM เพื่อบริหารออเดอร์ไปยัง HH ใหม่
 1. ราคาเด้งจาก Trend line ขาลง
 2. MA ตัดกันขาลง Death Cross
 3. ตั้ง SL เหนือสวิง LH ใหม่ที่เกิด Death Cross หรือวางเหนือแท่งเทียนกลับตัว
 4. คาดว่าราคาจะกลับไปยัง Low เดิม หรือสร้าง LL ใหม่ตามหลักโครงสร้างตลาด จึงตั้ง TP ที่ Low เดิม หรือ วางแผน MM เพื่อบริหารออเดอร์ไปยัง LL ใหม่
 1. Trend line ไม่ได้ 100% แม่นยำ
 2. MA อาจให้สัญญาณหลอก
 3. ควรใช้เครื่องมืออื่นประกอบการตัดสินใจ

#นักแปลระบบเทรด HonyakuTrader.com