[ฟรี]ความรู้เบื้องต้นสำหรับมือใหม่หัดเทรด
เกี่ยวกับบทเรียน

  • รูปแบบการกลับตัวของราคา รูปแบบ Pattern QM
  • Advance ต่อยอดจากคลิปนี้ ไปหาศึกษาเพิ่มเติมใน AWM Fx
  • สังเกตการอ่อนแรง เช่น Divergence เริ่มเกิดการเสียโครงสร้างในรูปแบบ QM
  • ตรวจรายละเอียด Setup QM ทุกครั้งป้องกันการเกิด Fakeout Diamond Setup


เข้าร่วมการสนทนา